En İyi Çözümleri Sunmak İçin

Altınoran Denetim

Hiçbir şey, başı boş, gelişi güzel, plânsız, programsız, rastgele, ölçüsüz ve tartısız değildir.Her şeyin bir oranı, daha doğrusu, ALTIN ORAN’ı vardır.

/Biz Kimiz

Selçuk Olgun ve Ekibi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selçuk Olgun ve ekibi ile
sürekli gelişen ve yenilenen ekonomik ve mali perspektifler dahilinde dinamik yapımızla müşterilerimize yol arkadaşı olabilmek için faliyete başlamıştır.
Çalışma prensibimiz müşteri memnuniyeti odaklı olup , istikrarlı katma değer üretmek temel hedefimizdir. Farklı sektörlerde, farklı büyüklükte faaliyet gösteren
firmalara kalite anlayışımızdan ödün vermeden eğitimli ve deneyimli ekip yapımızla hizmet vermekteyiz.

/Hakkımızda

Vizyon ve Misyonumuz

Hiçbir şey, başı boş, gelişi güzel, plânsız, programsız, rastgele, ölçüsüz ve tartısız değildir.Her şeyin bir oranı, daha doğrusu, ALTIN ORAN’ı vardır.

Bilinen anlamıyla; Tüm kuruluşların mali işlemlerini kaydederek sınıflandıran,özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayarak analiz eden; Muhasebe de,bir bilim dalı olarak, Altın oran mantığını bünyesinde barındırmaktadır.

Bu anlamda; Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetleri icra eden firmamız ALTIN ORAN ismi ile doğmuştur….

Her firma kuruluşunun doğal olarak ilk amacı, öncelikle; sundukları ürün veya hizmetin kalitesi ve dolayısıyla, müşteri memnuniyetidir.İfa edilen işin ticari boyutu ise müşteri memnuniyeti ile doğru orantıda zaten artacaktır. Bu ilke doğrultusunda; Tüzel kişiliklerin doğması kolay, ancak kalıcı olabilmeleri söz konusu ilkeye ne kadar sahip çıktıkları ile doğru orantılıdır.

Altın Oran Denetim ve Mali Müşavirlik olarak bizler de tüm çalışanlarımızla, firmamızın üstün hizmet verme doğrultusunda yola çıktık.

Vizyonumuz ; Dürüst, tarafsız, bağımsız,sürekli öğrenmeye açık, yenilikçi,sosyal sorumluluk çerçevesinde ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda ekonomi ile uyum içerisinde saydam ve üretken bir birlikteliği örnek bir meslek sahibi olarak sunmak,

Misyonumuz; mesleki bilgi birikiminin arttırılması,mesleki ihtiyaçların karşılanması ve bilgi iletişiminin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması, meslekle ilgili karşılaşılan sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretilmesi, yasalardan doğan hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selçuk Olgun ve ekibi ile ;
Sürekli gelişen ve yenilenen ekonomik ve mali perspektifler dahilinde dinamik yapımızla müşterilerimize yol arkadaşı olabilmek için faliyete başlamıştır.
Çalışma prensibimiz müşteri memnuniyeti odaklı olup, katma değer üretmek temel hedefimizdir. Farklı sektörlerde, farklı büyüklükte faaliyet gösteren firmalara kalite anlayışımızdan ödün vermeden Altın Oran Sayısının bize katmış olduğu hassasiyet ve titizlik ile eğitimli deneyimli ekip yapımızla hizmet vermekteyiz.

KİŞİSEL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

/ ALTIN ORAN NEDİR?

GÜZELLİĞİN MATEMATİĞİ...''ALTIN ORAN''

Hepimizin kabul ettiği bir gerçek…! Hiçbirşey Tesadüfi Değil

Kainatın yaradılışı içerisinde insanoğlunun varlığı ve bu varlık içerisindeki herbiri akıl almaz mucizeler…


Küsuratı hariç, 1,618 olarak belirlenen ve mucidi sebebi ile Fİ Sayısı denen bu sayı, matematikçiler tarafından evrendeki en güzel sayı olarak kabul edilmektedir.
Ortaçağın büyük matematikçisi,Fibanocci’nin bulduğu sayı dizisinin her birinde kendinden önce gelen sayının toplamından oluşan bir diziliş mantığı vardır.

M.Ö. 500’lü yıllarda yaşamış olan Pisagor, “Bir insanın bütün vücudu ile göbeğine kadar olan yüksekliğin oranı ile, bir dikdörtgenin uzun ve kısa kenarlarının oranı
birbirine eşittir. Çünkü, bütünün büyük parçaya oranı, büyük parçanın küçük parçaya oranına eşittir” demiş.
Pisagor’un Sözünü ettiği oran ALTIN ORAN’dır. Ve sadece insan vücudunda değil, gözümüzün görebildiği hemen her şeyde ve her yerde bu oran vardır.

Hiçbir şey, başı boş, gelişi güzel, plânsız, programsız, rastgele, ölçüsüz ve tartısız değildir.Her şeyin bir oranı, daha doğrusu, ALTIN ORAN’ı vardır.

Bilinen anlamıyla; Tüm kuruluşların mali işlemlerini kaydederek sınıflandıran,özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayarak analiz eden; Muhasebe de,
bir bilim dalı olarak, Altın oran mantığını bünyesinde barındırmaktadır.

Bu anlamda; Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik hizmetleri icra eden firmamız ALTIN ORAN ismi ile doğmuştur….

Salyangozun Kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlem bir dikdörtgen oluşturur (-ki biz bu dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz.-)
İşte bu dikdörtgenin boyunun enine oranı yine altın oranı verir. Firmamızın logosuda bu konuyu vurgulamaktadır.

Her firma kuruluşunun doğal olarak ilk amacı, öncelikle; sundukları ürün veya hizmetin kalitesi ve dolayısıyla, müşteri memnuniyetidir.İfa edilen işin
ticari boyutu ise müşteri memnuniyeti ile doğru orantıda zaten artacaktır. Bu ilke doğrultusunda; Tüzel kişiliklerin doğması kolay, ancak kalıcı olabilmeleri
söz konusu ilkeye ne kadar sahip çıktıkları ile doğru orantılıdır.

Altın Oran Denetim ve Mali Müşavirlik olarak bizler de tüm çalışanlarımızla, firmamızın kalıcı olması doğrultusunda yola çıktık.

Dürüst, tarafsız, bağımsız,sürekli öğrenmeye açık, yenilikçi,sosyal sorumluluk çercevesinde ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda ekonomi ile uyum içerisinde
saydam ve üretken bir birlikteliği örnek bir meslek sahibi olarak sunmak vizyonumuz, mesleki bilgi birikiminin arttırılması,mesleki ihtiyaçların karşılanması
ve bilgi iletişiminin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması, meslekle ilgili karşılaşılan sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretilmesi, yasalardan doğan
hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi ise misyonumuzdur.

/Hizmetler

Hizmetlerimiz

KİŞİSEL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Türk Vergi Mevzuatı
Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Vergi ve Yatırım Teşvikleri
Serbest Bölgeler
Devir, Birleşme, Bölünme, Nevi Değiştirme ve Tasfiye İşlemleri
Vergi Uyuşmazlıkları ve Uzlaşma
Yatırım Araçları ve Vergileme
Optimum Vergi Modelleri
Şirket kuruluşu ve Yapılandırması
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.
Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı
Ve Benzeri Konularda Her Türlü Danışmanlık Hizmetleri

DENETİM HİZMETLERİ

Vergi Denetimi
İç Denetim
Karlılık ve Verimlilik Denetimi
Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinin Denetimi
Özel Amaçlı Denetim
Due Diligence*
Sermaye Piyasası, Enerji Piyasası ve Sigorta Mevzuatı Açısından Bağımsız Denetim*
Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Bağımsız Denetim*v

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek,mükellefe sunulması.

Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

SSK, Bağ-Kur, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK HİZMETLERİ

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
Katma Değer Vergisi İadesi
Yatırım İndirimi
Vergi Muafiyeti ve İstisnası
Sermaye Artırımı
ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri
4325 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası
Stok Değerlemeleri
Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliği ve Uygulamaları
Diğer Teşvik, İstisna ve Muafiyetle ilgili İşlemler
Diğer Beyanname ve Mali Tabloların tasdiki
Mevzuatın Yeminli Mali Müşavirlerce Yapılmasına İzin Verdiği Her Türlü Tasdik Hizmetleri

0
Yılların Deneyim
0
Başarılı Projeler
0
Müşteri Memnuniyeti
0
Hizmet Verdiğimiz Şirketler

/GÜNCEL HABERLER

GÜNCEL HABERLER

/ İLETİŞİM

Altınoran Denetim S.M.M.M. LTD. ŞTİ.

Altınoran Denetim S.M.M.M. LTD. ŞTİ.

Osmanağa Mahallesi, Pavlonya Sk. Kanberoğlu İş Merkezi No:6/21 34714 Kadıköy/İSTANBUL

TEL : + 90 (216) 346 68 84

FAX : + 90 (216) 346 68 64

Telif Hakkı ©2019 CSG Bilişim Teknolojileri .Tüm Hakları Saklıdır.